29.1.10

Gymnasteg yr Urdd - Urdd Gymnastics


Llongyfarchiadau genethod! Cyntaf ac ail i Ysgol Kingsland yng nghystadleuaeth Rhanbarth Mon - pob lwc yn Aber!

Congratulations girls! First and second place to Ysgol Kingsland in the Anglesey Qualifiers - good luck in Aber!

2 comments:

L.F.C said...

well done! you done brill good luck in aber

Jason Derulo said...

well done girls, you done brill. :)