21.1.10

Darllen - Reading


PARENTS AND CHILDREN READING: GUIDELINES FOR PARENTS

“To learn to read, children need the attention of one patient adult, or an older child, for long enough to read something that pleases them both. A book, a person, and shared enjoyment; these are the conditions of success.”


PLANT A RHIENI YN DARLLEN – CANLLAWIAU I RIENI

* Cofiwch dreulio cyfnod o amser yn darllen. Rhyw chwarter awr sy’n delfrydol.
* Peidiwch a phoeni os nad ydych wedi arfer darllen i rywun arall.
* Mae’n bwysig fod y ddau ohonoch yn eistedd gyda’ch gilydd yn gyfforddus.
* Mae’n bwysig fod eich plentyn yn gallu gweld y llyfr yn iawn er mwyn ei ddilyn.
* Mae’n bwysig ichi ddangos rhediad y stori yn y llyfr fel bod y plentyn yn gallu dilyn.
* Mae’n bwysig canmol yn reolaidd.
* Mae’n bwysig eich bod yn darllen i’ch plentyn ar adegau gan phwyntio at y geiriau wrth fynd ymlaen.
* Cofiwch os bydd plentyn methu darllen gair – roi help iddo a gadael iddo ddarllen y frawddeg eto. * Mae’n bwysig cofio fod angen siarad am yr hyn sy’n cael ei ddarllen; siarad am y lluniau, trafod y stori a holi’r plentyn.
* Mae’n bwysig gorffen ar nodyn hapus bob amser.
* Wrth wrando ar stori mae plentyn yn tyfu yn emosiynol ac yn ieithyddol.
* Mae plentyn sydd yn darllen i blentyn yn creu perthynas agosach rhwng y ddau ac mae yn un ffordd i blentyn gysylltu darllen a phrofiadau pleserus.
Reading tips:

* Remember to spend a reasonable amount of time reading with your child: two minutes is not long enough, an hour is too long.
* Don’t worry if you’re not used to reading aloud to someone else!.
* It is important for both of you to sit together comfortably.
* It is important for your child to be able to see the book properly in order to follow.
* It is important to praise, little and often.
* It is important that you read to your child sometimes and point to the words as you go along.
* Remember if your child is having difficulty with some words then help them and give time for the sentence to be read again.
* It is important to talk about what is being read – discuss the story, pictures etc.
* Remember to turn the television off.
* Children of all ages and abilities can benefit from shared reading with a parent – even fluent readers will improve vocabulary if you read challenging books together.
* By listening to a story a child develops emotionally and linguistically.
* A parent who reads to his/her child creates a closer bond between the two and encourages the child to associate books with pleasurable experiences.

No comments: