15.12.09

Sylwadau - Comments


Yr ydym wedi ychwanegu teclun newydd i'r safwe! Mae'n bosib erbyn hyn i ymwelwyr gyfrannu at ein gwefan! Mae'r botwm '0 comments' yn ymddangos o dan bob stori. Cliciwch arno i wneud eich cyfraniad! Braf fyddai clywed barn y plant am rai o'r gweithgareddau, ac mae'n rhoi cyfle i rieni a chyfeillion yr ysgol gyfrannu i fywyd yr ysgol. Bydd Mr Roberts yn dewis y sylwadau mwyaf diddorol i'w cyhoeddi!We've added a new tool to our website! It is now possible fo visitors to contribute to this site! The '0 comments' link appears underneath each story. Click on it to share your opinion! It would be nice to hear our pupils' views on some of the activities they have taken part in, whilst parents and friends of the school have the opportunity to contribute to school life. Mr Roberts will be choosing some of the most interesting comments for publication!

1 comment:

G.T said...

i think this is a good way for the teacher/helpers/headmaster to see our opinions. i think it is a very good idea