27.11.09

Uwd - Porridge


Fel rhan o'r thema diweddaraf, mae Dosbarth Mrs Griffith wedi mwynhau gwneud uwd yn y dosbarth i'r eirth - a'r plant!

As part of their 'Teddies' theme, Mrs Griffith's class made porridge in class to be shared amongst the bears - and the children!

1 comment:

Anonymous said...

who ate all my porridge!