16.11.09

Siop Lyfrau - Book shop


Mae Cyngor Dosbarth Blwyddyn 4 a 5 wedi sefydlu siop i ffeirio hen lyfrau'r plant. 20c yw'r gost am lyfr, gyda'r arian yn mynd tuag at elusen y tymor.


Year 4 and 5's Class Council has established a book shop to swap their old books. The cost of a book is 20p, with the money going towards the term's charity.


No comments: