10.11.09

Rhesymoli - Rationalisation


SCHOOL RATIONALISATION: Meeting of the Council Executive 1pm, 17/11/09

The school has received a limited number of tickets for the above meeting of the Council Executive at the Council Chamber in Llangefni. At the meeting, representatives of the five Holyhead schools under consideration will present the Executive with their opinions on the Consultation Document.

Any parent who is interested in attending is requested to write to the Headteacher before Friday, November 13th, to request a ticket. In the event that there are not enough tickets to satisfy demand, a ballot will be held.

The Executive is not expected to make its final decision on the future of individual schools until its meeting on November 30th. Unfortunately it is unlikely that enough tickets will be made available to invite parents to this meeting.

May I take this opportunity to thank you for your continued support during the Rationalisation process.


RHESYMOLI YSGOLION: Cyfarfod y Pwyllgor Gwaith, 1pm, 17/11/09

Mae’r ysgol wedi derbyn nifer cyfunedig o dicedi i’r cyfarfod uchod yn Siambr y Cyngor, Llangefni. Yn y cyfarfod bydd aelodau’r Pwyllgor yn derbyn cyflwyniadau gan gynrychiolwyr y pum ysgol yng Nghaergybi sydd yn rhan o’r broses Rhesymoli.

Gwahoddwn unrhyw riant sydd â diddordeb mewn mynychu’r cyfarfod i ysgrifennu i’r Pennaeth cyn Dydd Gwener, 13eg Tachwedd yn gwneud cais am diced. Os nad oes digon o dicedi i bawb bydd yr ysgol yn cynnal balot.

Nid ydym yn disgwyl i’r Pwyllgor Gwaith gwneud ei benderfyniad terfynol ar ddyfodol unrhyw ysgol tan ei gyfarfod ar 30ain o Dachwedd. Yn anffodus, nid ydym yn disgwyl derbyn digon o diced i wahodd rhieni i’r cyfarfod hon.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod y broses Rhesymoli.


No comments: