6.11.09

Mary Lloyd Jones
Mae plant Blwyddyn 4 a 5 wedi bod yn astudio gwaith yr artist Mary Lloyd Jones. Dyma gwaith Amrit a Jess...
Year 4 and 5 have been studying the work of artist Mary Lloyd Jones. Here we see Jess and Amrit's work...
No comments: