5.11.09

Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig - British Transport Police


Diolch i Mr Bill Rogerson o'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am ei neges pwysig am ddiogelwch personol heddiw.


Thank you to Mr Bill Rogerson of the British Transport Police for his important message regarding personal safety today.


No comments: