5.11.09

Elusen Freshfields Charity
Diolch i'r plant a rhieni sydd wedi helpu'r ysgol i gefnogi Freshfields, sef elusen dynodedig Tesco Caergybi.
Thanks to all the children and parents who have helped the school to support Freshfields, the designated charity of Holyhead's Tesco store.
No comments: