23.10.09

Tesco 1Diolch i Vanessa o Tesco am gynnal sesiwn blasu ffrwythau efo plant y Feithrin yn diweddar!Thank you to Vanessa from Tesco for organsing a fruit tasting session for the Nursery children recently!
No comments: