23.10.09

Tesco 2Aeth plant Dosbarth Mr Pawson ar ymweliad i Tesco heddiw i ddysgu am swyddi gwahanol y staff.


Mr Pawson's class visited Tesco today to learn about the different roles that the staff have.


Tesco 1Diolch i Vanessa o Tesco am gynnal sesiwn blasu ffrwythau efo plant y Feithrin yn diweddar!Thank you to Vanessa from Tesco for organsing a fruit tasting session for the Nursery children recently!
22.10.09

Cynhadledd Plant - Children's Conference
Aeth tri o hogia Blwyddyn 6 i ymuno a phobl ifanc o ysgolion cynradd ar draws gogledd a chanolbarth Cymru i drafod y materion pwysig a allai ddylanwadu ar eu byd yn seithfed Cynhadledd Coetiroedd ar gyfer Dysgu Plant heddiw.
Three of our Year 6 pupils joined young people from primary schools across North and Mid Wales to discuss important issues that are affecting their world at the seventh annual Woodlands for Learning Children’s Conference held today.
20.10.09

Piet Mondrian
Gwaith Blwyddyn 2 a 3 - Year 2 and 3 at work...