29.9.09

Sesiwn Blasu - Tasting Session


Diolch i staff y gegin ac hefyd i staff Eden am groesawu'r rhieni yn ystod y sesiwn blasu heno.


Thank you to the kitchen staff and also the staff from Eden for welcoming the parents to tonight's tasting session.

No comments: