4.9.09

Maes Antur - Adventure Playground
Mae'r plant wrth eu boddau gyda'r meysydd antur newydd, sydd yn darparu cyfleoedd iddynt gwella sgiliau corfforol a chyfathrebu, ac wrth gwrs cyfleoedd i gael hwyl!


The pupils are delighted with the new adventure play areas, which provide opportunities for them to improve physical and communication skills, as well as plenty of opportunities for fun!


No comments: