4.9.09

Gerddi - Gardens


Mae'r llysiau yn yr ardd wedi tyfu yn ystod gwyliau'r haf - hen ddigon i rannu ymysg y rhieni wrth giat yr ysgol!

The vegetables in our allotment have grown well during the summer holidays - plenty of supplies to share with our parents at the school gate!

No comments: