30.9.09

Blog Kingsland


Mae plant y Clwb Cyfrifiaduron wedi dechrau safwe newydd - sef 'Blog Plant Kingsland'. Cliciwch yma!


The children of the Computer Club have started a new website - 'Blog Plant Kingsland'. Click here!

29.9.09

Sesiwn Blasu - Tasting Session


Diolch i staff y gegin ac hefyd i staff Eden am groesawu'r rhieni yn ystod y sesiwn blasu heno.


Thank you to the kitchen staff and also the staff from Eden for welcoming the parents to tonight's tasting session.

25.9.09

Niwbwrch - NewboroughGallwch weld mwy o luniau o ddiwrnod Dosbarth Mr Pawson yng nghoedwig Niwbwrch wrth glicio yma.
You can see more pictures of Mr Pawson's class taking part in a variety of activities in Newborough Forest by clicking here.
24.9.09

Prosiect Menai


Blwyddyn 6 yn dysgu am bontydd yng Nghanolfan Thomas Telford, Porthaethwy. Mwy o luniau yma.

Year 6 learning about bridges at the Thomas Telford Centre, Menai Bridge. More images here.


12.9.09

Morrisons


Rydym yn casglu tocynnau 'Let's Grow' Morrissons eto eleni - gwerthfawrogwn eich cefnogaeth!


We are collecting Morrisons 'Let's Grow' vouchers again this year - your support is much appreciated!
11.9.09

Lindys - Caterpillars


Dyma rhai o blant Blwyddyn 1 yn gwneud ffrindiau newydd yn ystod amser chwarae. Pwy sydd angen maes antur newydd wedi'r cwbl?!


Who needs a new adventure playground after all?! Here are some of our Year 1 pupils making friends with caterpillars in the allotment at playtime!9.9.09

Maes Antur 2 - Adventure Playground 2


Mae'r goliau pel droed newydd wedi cyrraedd - a'r haul yn tywynnu!


The new football goals have arrived - and the sun is shining!


4.9.09

Cyfnod Sylfaen - Foundation Phase
Mae'r plant bach yn gwneud defnydd o'n ardal tu allan newydd yn barod! Mwy o luniau YMA.

Our nursery pupils are already making use of the new outdoor area! More pictures HERE.Maes Antur - Adventure Playground
Mae'r plant wrth eu boddau gyda'r meysydd antur newydd, sydd yn darparu cyfleoedd iddynt gwella sgiliau corfforol a chyfathrebu, ac wrth gwrs cyfleoedd i gael hwyl!


The pupils are delighted with the new adventure play areas, which provide opportunities for them to improve physical and communication skills, as well as plenty of opportunities for fun!


Gerddi - Gardens


Mae'r llysiau yn yr ardd wedi tyfu yn ystod gwyliau'r haf - hen ddigon i rannu ymysg y rhieni wrth giat yr ysgol!

The vegetables in our allotment have grown well during the summer holidays - plenty of supplies to share with our parents at the school gate!