22.7.09

Gwyddoniaeth - Science


Arbrofi gyda gwrthiant - gyda dipyn bach o lwyddiant!


Can eggs fly? Yes of course, but with varying degrees of success!

16.7.09

Llysiau - Vegetables
Roedd y plant wrth eu boddau yn blasu'r llysiau o'r ardd...
The children were delighted to taste the vegetables from our garden...
2.7.09

Penrhos
Plant Blwyddyn 2 a 3 yn dysgu am fywyd gwyllt ym Mhenros...


Year 2 and 3 pupils learning about wildlife at Penrhos Country Park...

1.7.09

Yr Eglwys - The Church
Dyma plant Mrs Hood yn ymweld a'r eglwys...
Here we see Mrs Hood's class visiting St Cybi's Church...