5.6.09

Punch & Judy!
Fel rhan o'u hastudiaeth o adloniant yn Oes Fictoria, mae plant Mrs Owen wedi bod yn actio yn defnyddio eu pypedau. Gwych - da iawn chi!
As part of their study of entertainment in Victorian times, Mrs Owen's children have been acting this week - we love your puppets, well done!

No comments: