30.6.09

Iwerddon - Ireland
Aeth Blwyddyn 6 ar yr HSS i ddysgu am waith swyddogion y llong - a dathlu diwedd eu gyrfa ysgol gynradd gyda pryd o fwyd! Mwy o luniau YMA.
Year 6 went on the HSS to learn about the work of the ship's officers - and also to celebrate the end of their primary school career with a meal! More pictures stored HERE.
1 comment:

JPO said...

looks like they had fun