30.6.09

Ffair Haf - Summer FairDiolch i'r staff, plant a rhieni am eich cefnogaeth i gynnal Ffair Haf llwyddianus eto eleni - codwyd dros £1000 i Gronfa'r Ysgol.


Thank you to the staff, pupils and parents for your support in holding a successful Summer Fair - we raised over £1000 for the school.

No comments: