8.6.09

AntarcticaRoedd cyflwyniad Mr Dewi Pritchard am ei waith gyda'r British Antarctic Survey yn hynod o ddiddorol. Braf oedd dysgu dipyn am hanes yr ardal hefyd.


Mr Dewi Pritchard's presentation about his work with the British Antarctic Survey was extremely interesting. It was also valuable to learn about the region's history too.


No comments: