4.5.09

TwitterOs ydych yn hoff o ddefnyddio'r gwasanaeth rhwydweithio "Twitter" gallwch ddilyn Ysgol Kingsland arlein ac ar eich ffon symudol.
Byddwn yn arbrofi gyda'r gwasanaeth hwn i ddarganfod os ydi rhieni yn ei weld yn ddefnyddiol er mwyn cadw mewn cysylltiad a newyddion yr ysgol, cael eu hatgoffa am weithgareddau arbennig, a chadw mewn cysylltiad pan mae'r plant ar ymweliadau - er enghraifft yn ystod penwythnos Glan Llyn.
Os nad ydych yn aelod, fedrwch barhau i dderbyn newyddion ar ein gwefan, drwy'r bocs sydd wedi ei leoli yn y golofn ar y dde...If you're a fan of the networking phenomenon "Twitter" you can now follow us online and through your mobile phone.

We'll experiment with this service to see if parents find it useful for keeping in touch with school news, reminders about special events, and updates when the children are away from schol - e.g. the forthcoming Glan Llyn weekend for Year 5 and 6.

If you're not a member you can still receive these updates by checking the box on this website, situated in the right-hand column.

No comments: