1.5.09

Porth Dafarch
Mae disgyblion Blwyddyn 6 wedi mwynhau dringo, abseilio a ceufadu yn ystod eu cwrs preswyl yng Nghanolfan Anglesey Outdoors ym Mhorth Dafarch. Braf oedd cwrdd a ffrindiau o Ysgol Rhoscolyn. Diolch hefyd i gwmni Anglesey Adventures am eu hyfforddiant. Mwy o luniau yma.

Year 6 have enjoyed climbing, abseiling and kayaking during their residential course at the Anglesey Outdoors centre in Porth Dafarch. It was great to meet friends from Ysgol Rhoscolyn. A big thank you to the Anglesey Adventures instructors! More pictures here.
No comments: