17.5.09

Glan Llyn #14


Penwythnos ffantastig - mae pawb yn siwr o gysgu'n drwm heno! Mae fwy o luniau Glan Llyn wedi eu arbed yma.

Braf yw adrodd fod staff y gwersyll wedi canmol plant Ynys Mon - y grwp gorau mewn blynyddoedd o safbwynt ymddygiad a defnydd o'r iaith Gymraeg.

Diolch o galon i staff y gwersyll, Eryl ac i Mr Williams, Miss Jones a Miss Thomas.


What a wonderful weekend - everyone is sure to sleep well tonight! There is a collection of additional Glan Llyn photos saved here.


We're also proud to report that the Glan Llyn staff praised this Anglesey group as the best in some years with regards to behaviour and also commitment to using the Welsh language.


Big thanks to the centre staff, Eryl, and to Mr Williams, Miss Jones and Miss Thomas.
DYSGU I BEIDIO OFNI OFN/ LEARNING NOT TO FEAR FEAR

3 comments:

G.T said...

Glan llyn is brill! i hope we enjoy it just as much as last year! im sure we will!

rooney said...

Glyn Llyn was great it was so fun and i really enjoyed and im going again this year 2010

JPO said...

yahoo we get to go again i really enjoyed last time