20.5.09

Garddio - GardeningDiolch i Anna Williams, Swyddog Garddio Bywyd Gwyllt, am ei chymorth gyda'r prosiect garddio. Gobeithiwn dennu Pili Pala i dir yr ysgol gyda'i phlanhigion newydd.

Thanks to Anna Wiliams, Wildlife Gardening Project Officer, for her continued support with our gardening project. We hope to attract butterflies to the school grounds with her new plants.
No comments: