18.5.09

Capel Bethel
Aethom i Gapel Bethel i gymryd rhan yn y gwasanaeth Cymorth Cristnogol wythnos diwethaf.
We took part in the Christian Aid service at Bethel Chapel last week.
No comments: