26.3.09

Technoleg - Technology


Dyma rhai o’r ‘keyrings’ cafodd eu creu gan Flwyddyn 5 yn ystod y sesiynau pontio yn Ysgol Uwchradd Caergybi.


Here are some of the keyrings designed by Year 5 during their transition sessions at Ysgol Uwchradd Caergybi.


No comments: