7.3.09

Dawnsio Gwerin


Mae plant Kingsland wedi bod yn cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch yn Bodedern heddiw. Daeth y grwp Danwsio Gwerin yn ail - a'r newyddion da yw byddant nawr yn cystadlu yn Eisteddfod Sir yr Urdd ar Nos Lun 23ain Mawrth.

Kingsland pupils have been competing in the Area Eisteddfod today. The Dawnsio Gwerin group were placed second by the judges - a position that is good enough to see them progress to the County Eisteddfod on Monday evening, March 23rd.

No comments: