8.3.09

Garddio - Gardening
Heddiw oedd diwrnod gweithredu'r Sgwad Garddio. Mae rhieni, athrawon a chyfeillion yr ysgol wedi bod yn helpu sefydlu bocsys plannu ar gyfer y plant.

Today was the Gardening Squad's Action Day. Parents, teachers and friends of the school have been busy creating raised beds so that the children can begin planting.

No comments: