26.3.09

Galeri'r Goreuon - Hall Of FameRydym yn ddiolchgar dros ben i Mr Mike Jewell am fuddsoddi oriau gwirfoddol yn neuadd yr ysgol - fel canlyniad i’w waith yn paentio a gosod lluniau mae gennym ystafell sydd yn wir ased i’r ysgol. Mae’r fframiau yn arddangos gwaith mwyaf trawiadol ein plant.


We owe a tremendous debt of thanks to Mr Mike Jewell who has single-handedly transformed our School Hall having volunteered hours of his time to paint and hang picture frames. The frames contain some of the most striking artwork created by our pupils.

No comments: