24.2.09

Ymchwilio - InvestigatingMae plant Blynyddoedd 1-6 yn cael y cyfle i weithio ar dasgau mathemateg ymchwiliol gan ddefnyddio'r offer sydd ar log gan Techniquest.


Pupils in Year 1-6 are being provided with the opportunity to work on investigative mathematics tasks using equpiment loaned from Techniquest.


No comments: