12.2.09

Gweithdy Rapio - Rap Workshop


Aeth Blwyddyn 6 i Lanberis i gymeryd rhan mewn Gweithdy Rapio, a dysgu am hanes y chwarel llechi.


Year 6 visited Llanberis to take part in a Rap Workshop, and learn about the history of the slate quarry.

No comments: