27.2.09

Dewi Sant
Fe wnaeth y plant dathlu diwrnod Dewi Sant wrth wisgo dillad Cymreig a gymeryd rhan mewn cyngerdd.
The children celebrated Saint David's Day by wearing Welsh dress and taking part in a concert.

No comments: