12.2.09

Brechdanau - Sandwiches
Mae Blwyddyn 6 wedi cwblhau eu Uned Pontio Technoleg yn Ysgol Uwchradd Caergybi. Blasus iawn oedd eu brechdanau hefyd!!
There was a great variety of tasty sandwiches on show as Year 6 completed their Technology Transition Project at the High School.

No comments: