27.2.09

Dewi Sant
Fe wnaeth y plant dathlu diwrnod Dewi Sant wrth wisgo dillad Cymreig a gymeryd rhan mewn cyngerdd.
The children celebrated Saint David's Day by wearing Welsh dress and taking part in a concert.

24.2.09

Pel Droed - Football


Cawsom hwyl (ond yn anffodus dim un gol!) yn nhwrnament merched yr Urdd heno!


We had fun (but sadly no goals!) in the Urdd girls' tournament tonight!
Ymchwilio - InvestigatingMae plant Blynyddoedd 1-6 yn cael y cyfle i weithio ar dasgau mathemateg ymchwiliol gan ddefnyddio'r offer sydd ar log gan Techniquest.


Pupils in Year 1-6 are being provided with the opportunity to work on investigative mathematics tasks using equpiment loaned from Techniquest.


Crempogau - PancakesMae'r plant wedi bod yn dysgu am draddodiad Dydd Mawrth Ynyd - ac yn mwynhau eu crempogau hefyd! Dyma rai o blant dosbarth Mrs Hood...


The children have been learning about the traditions of Shrove Tuesday - and enjoying some pancakes too! Here are some of Mrs Hood's class tucking in!


Recorderau - Recorders

Mae Mrs Bethan Roberts yn dal i helpu'r plant i ddatblygu eu sgiliau cerddorol.

Mrs Bethan Roberts continues to help the children to develop their musical skills.


Planedau - Planets


Mae plant Dosbarth Mrs Owen wedi gweithio'n galed iawn i gynhyrchu prosiectau ar blanedau.


Mrs Owen's class have worked very hard to produce projects on planets.


13.2.09

Rap Blwyddyn 6!


Mae'r CD wedi cyrraedd yr ysgol heddiw! Gallwch lawrlwytho'r rap YMA!

The rap CD created by Year 6 has arrived in school today! You can download it HERE!

12.2.09

Brechdanau - Sandwiches
Mae Blwyddyn 6 wedi cwblhau eu Uned Pontio Technoleg yn Ysgol Uwchradd Caergybi. Blasus iawn oedd eu brechdanau hefyd!!
There was a great variety of tasty sandwiches on show as Year 6 completed their Technology Transition Project at the High School.

Bwydo'r Adar - Birdfeeders!


Mae plant y Dosbarth Derbyn wedi bod yn helpu'r adar trwy'r cyfnod oer yma!


These birdfeeders should give the birds plenty of energy!

Gweithdy Rapio - Rap Workshop


Aeth Blwyddyn 6 i Lanberis i gymeryd rhan mewn Gweithdy Rapio, a dysgu am hanes y chwarel llechi.


Year 6 visited Llanberis to take part in a Rap Workshop, and learn about the history of the slate quarry.

Cyfeiriannu - Orienteering
Mae Blwyddyn 5 yn mwynhau 6 wythnos o sesiynau cyfeiriannu efo Mr Williams a Mrs Burrows!
Year 5 are enjoying a 6 week orienteering course with Mr Williams and Mrs Burrows!
6.2.09

Potiau Pensil - Pencil PotsMae plant Dosbarth Mr Williams wedi dylunio a gwneud potiau pensil ar gyfer eu desgiau.


Mr Williams' class have been designing and making pencil pots for their desks.


Cyngor Ysgol - School CouncilMae'r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur. Maen't wedi archebu adnoddau ar gyfer amser chwarae, yn cynnwys twb o sialc iard, ac wedi trefnu i gefnogi ymgyrch i wella bywyd plant yn Zimbabwe.


The School Council have been busy. They have provided their peers with more playtime resources, including these yard chalks, and have also decided to help improve the lives of less fortunate children in Zimbabwe. These wind-up torches will be useful in the orphanages which have a notoriously poor electricity supply.


5.2.09

Bara - BreadAeth Blwyddyn 6 i'r Ysgol Uwchradd heddiw i bobi bara.


Year 6 visited Ysgol Uwchradd Caergybi where they baked bread.


Celf - Art

Mae plant Miss Thomas wedi bod yn arbrofi gyda sialc...
Our three-year-olds seem to be budding artists!

4.2.09

Gliniaduron - Laptops
Mae Blwyddyn 1 wrth eu boddau gyda'r ystafell dawel newydd...

Year 1 are delighted with their new quiet corner...

Criced - Cricket
Mae Sarah Messan o Brifysgol Bangor wedi bod yn hyfforddi genethod Blwyddyn 6 i baratoi am y twrnament criced...
The Year 6 girls are receiving cricket coaching in preparation for the catchment area's first girls' tournament.

3.2.09

Prospectus - Prosbectws


Ewch i waelod y dudalen i gael mynediad i'n adran dogfennau, sy'n cynnwys prosbectws Ysgol Kingsland.


Scroll to the bottom of the page to visit our documents section, which contains an online version of Ysgol Kingsland's school prospectus, or use the viewer on the menu on the right hand side.