28.1.09

Dosbarth Derbyn - Reception Class


Mae plant y Dosbarth Derbyn yn dysgu amdan eu hunain. Y sialens i rai plant heddiw oedd i dynnu llun mewn ffordd aeddfed! Da iawn hefyd!


Not a stick man in sight as the Reception Class are challenged to draw realistic self-portraits whilst learning about themselves!


No comments: