31.1.09

KandinskyMae Blwyddyn 2 a 3 wedi bod yn astudio gwaith yr artist enwog 'Kandinsky'.


Take a look at this wonderful artwork produced by the children of Years 2 and 3 here at Ysgol Kingsland...

Iwan Llewelyn Jones


Aeth Blwyddyn 6 i'r Ucheldre i gyngerdd Iwan Llewelyn Jones.


Year 6 enjoyed an interactive concert with pianist Iwan Llewelyn Jones at the Ucheldre.

28.1.09

Dosbarth Derbyn - Reception Class


Mae plant y Dosbarth Derbyn yn dysgu amdan eu hunain. Y sialens i rai plant heddiw oedd i dynnu llun mewn ffordd aeddfed! Da iawn hefyd!


Not a stick man in sight as the Reception Class are challenged to draw realistic self-portraits whilst learning about themselves!


18.1.09

Caergybi - Holyhead


Edrych allan dros y dref o ben Mynydd Twr.
Looking out over the town from the top of Holyhead Mountain.

13.1.09

Gymnasteg - Gymnastics


Llongyfarchiadau i blant tîm gymnasteg Ysgol Kingsland - yn enwedig y pâr a triawd buddugol -am gystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd yn Ysgol Uwchradd Bodedern heno! Da iawn chi!


Congratulations to Ysgol Kingsland's gymnastics team - especially our victorious pair and trio - for competing in tonight's Urdd gymnastics competition in Ysgol Uwchradd Bodedern. Well done!

7.1.09

Blwyddyn Newydd Dda!


We wish you all a happy new year! These delicious winter cakes baked by the children of the Reception class might be a tasty memory by now, but there's certainly still a chill in the air during this first week of the new year. Remember that you can access Ysgol Kingsland's online calendar for this term's important dates. Click here.
Dymunwn blwyddyn newydd dda i chi i gyd!