11.12.08

Teipio - Typing


Ydych chi eisiau helpu eich plant i ddysgu i deipio? Mae safwe'r BBC yn man cychwyn effeithiol - cliciwch YMA...


Do you want to help your child to learn to type? The BBC website is an effective starting point - click HERE...


No comments: