5.12.08

French - Ffrangeg


Mae Blynyddoedd 4,5 a 6 yn derbyn gwersi Ffrangeg. Cliciwch YMA i fynd at wefan sydd yn cynnwys adnoddau i'r teulu i gyd!


Years 4,5 and 6 receive French lessons. Click HERE to visit a website that contains resources for the whole family.

No comments: