18.12.08

Cystadleuaeth Wylfa Competition


Da iawn i'r bachgen yma ym Mlwyddyn 3 - cafodd ei boster ei ddewis i'w gyhoeddi yng nghalendr 2009 Wylfa!


Well done to this boy in Year 3 - his poster promoting safety in the workplace was chosen to be published in Wylfa's 2009 calendar.


No comments: