24.11.08

Darllen - Reading


Mae'r wefan S4C yn llawn syniadau i helpu eich plentyn ddarllen a mwynhau llyfrau. Mae'n adran ar gyfer rhieni ac oedolion eraill sy'n barod i dreulio amser i rannu llyfrau a storiau gyda'u plant ifanc. Cliciwch YMA i ymweld a'r safle!


The S4C website is full of ideas for helping your child to read and enjoy books. It's for parents and grown-ups who are willing to find time to share books and stories with their young children. Click HERE to visit the bilingual site!No comments: