14.11.08

Blwyddyn 1 - Year 1Year 1's 'Arctic' theme has seen them making igloos, noting Welsh key words and even setting up a class camp!


Fel rhan o thema ‘Arctic’ Blwyddyn 1, mae’r plant wedi creu iglw, nodi geirfa allweddol yn y Gymraeg, a gwersylla yn y dosbarth!


No comments: