26.11.08

Mentergarwch - Entrepreneurship


AR WERTH O SIOP BLWYDDYN 6 NAWR!! Gyrrwch eich archebion i Mr Williams! £4


FOR SALE NOW FROM THE YEAR 6 SHOP!! Send your orders to Mr Williams! £4
Llongau Kingsland


The 'llongau' or ships have been used as house emblems at Kingsland for many years. Whilst the the four teams - Anglia, Cambria, Hibernia and Scotia - remain the same, the Captains have given the ships a modern revamp!

Cystadleuaeth Pettifer Competition


Dyma'r posteri buddugol yng nghystadleuaeth cwmni adeiladu Pettifer. Llongyfarchiadau i Matthew, Josie, Cai a Chelsey!


Here are the winning posters in the competition run by construction company Pettifer. Congratulations to Matthew, Josie, Cai and Chelsey!

Meithrin - NurseryF1
Mae plant Blwyddyn 6 wedi bod yn gweithio ar brosiect Dylunio a Thechnoleg 'F1 in Schools'. Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.


Year 6 have been working on the 'F1 in Schools' Design and Technology project. Click HERE for more information.


24.11.08

Darllen - Reading


Mae'r wefan S4C yn llawn syniadau i helpu eich plentyn ddarllen a mwynhau llyfrau. Mae'n adran ar gyfer rhieni ac oedolion eraill sy'n barod i dreulio amser i rannu llyfrau a storiau gyda'u plant ifanc. Cliciwch YMA i ymweld a'r safle!


The S4C website is full of ideas for helping your child to read and enjoy books. It's for parents and grown-ups who are willing to find time to share books and stories with their young children. Click HERE to visit the bilingual site!20.11.08

Plannu Coed - Planting Trees
Mae blwyddyn 4 a Mrs Owen wedi bod yn brysur yn plannu coed ar dir yr ysgol!


Year 4 have been busy planting trees on the school grounds, with some expert assistance from Mrs Owen!


18.11.08

Cerdd - Music

Ensemble Blwyddyn 5 a 6 wrthi'n ymarfer! The year 5 and 6 Ensemble hard at work!


Operation Christmas Child


Thank you for the kind donations of Christmas gifts for less fortunate children.


Diolch am eich rhoddion o anrhegion Nadolig ar gyfer plant llai ffodus.


Celf - Art


Plant Blwyddyn 1 yn mwynhau sesiwn Celf.
Year 1 pupils enjoy an Art session.

Plant Mewn Angen - Children In NeedA very generous £180 was raised for Children In Need as the children came to school in fancy dress. A big thank you to everyone who contributed!
Detholiad o luniau o'r plant yn eu gwisg ffansi ar ddiwrnod Plant Mewn Angen - codwyd £180; diolch am eich cefnogaeth!
14.11.08

Blwyddyn 1 - Year 1Year 1's 'Arctic' theme has seen them making igloos, noting Welsh key words and even setting up a class camp!


Fel rhan o thema ‘Arctic’ Blwyddyn 1, mae’r plant wedi creu iglw, nodi geirfa allweddol yn y Gymraeg, a gwersylla yn y dosbarth!


3.11.08

Llyfrgell Babanod - Lending Library


Mae cyflenwad o lyfrau ychwanegol ar gael i blant Dosbarthiadau Mrs Griffith a Miss Jones. Mae croseo i deuluoedd Kingsland fenthyg y llyfrau sydd wedi eu lleoli wrth ddrws y Babanod!


A supply of extra reading books is available for children in Mrs Griffith and Miss Jones' classes. Families are welcome to borrow the books which are located in boxes near the Infants' Department Entrance!