17.10.08

Ensemble Cymru

Aeth Blynyddoedd 5 a 6 i Ysgol Uwchradd Caergybi heddiw i weld y gyntaf mewn cyfres o berfformiadau gan Ensemble Cymru.

Mae Cerddoriaeth Siambr Cymru yn ffocws newydd I Ensemble Cymru. Mae'n rhan o gynllun fydd yn gweld yr Ensemble yn mynd â cherddoriaeth siambr I nifer cynyddol o bobl a chymunedau ar draws Cymru. Mwy o wybodaeth yma.


Years 5 and 6 went to Ysgol Uwchradd Caergybi today to see the first in a series of performances by Ensemble Cymru.

Chamber Music of Wales is a new focus for Ensemble Cymru and is part of a larger plan that will see Ensemble Cymru bringing chamber music to an ever increasing number of people and communities across Wales and further afield. More information here.

No comments: