9.9.08

Canolfan Gymuned Kingsland - Kingsland Community Centre

Mae'r ganolfan yn gwneud cais am grant i adnewyddu'r cyfleusterau. Mae croseo i rieni alw heibio cyntedd yr ysgol i arwyddo llythyr o gefnogaeth.

The centre is making an application for grant funding to regenerate the building. Parents are welcome to sign the letter of support loacted in hallway by the school's front door.

No comments: