19.10.14

Caergybi a'r Iseldiroedd - Holyhead and the Netherlands

Cynrychiolwyd yr ysgol gan aelodau o'r 'Sea Cadets' mewn seremoni i gofio'r cyswllt hanesyddol o'r ail ryfel byd  rhwng Caergybi a'r Iseldiroedd ar brynhawn Dydd Gwener.

Members of Holyhead's Sea Cadets represented the school at a ceremony on Friday which commemorated Holyhead's links with the Netherlands, forged during the Second World War.
15.10.14

Ymweliad Oriel Mon - Oriel Mon Visit

Aeth dosbarth Mrs Owen i Oriel Mon heddiw i gymryd rhan mewn gweithdy celf.  

Mrs Owen's class visited Oriel Mon today to take part in an art workshop.  


Blwyddyn 7 - Year 7

Braf oedd gweld disgyblion Blwyddyn 7 yn ymweld heddiw a chlywed eu straeon o'r uwchradd.

It was nice to see Year 7 visit today and to hear their stories from the high school.  


9.10.14

Diogelwch ar y we - Internet safety

Dyma rai o bosteri Dosbarth Mrs Owen sy'n rhannu negeseuon am ddiogelwch ar y we.

Here are some posters from Mrs Owen's class which share messages about internet safety.  


6.10.14

Rhifedd yn y feithrin a derbyn - Numeracy in the nursery and reception

Click below to see a video of numeracy activites in the foundation phase.  

Cliciwch isod i weld fideo o weithgareddau rhifedd yn y cyfnod sylfaen.
3.10.14

Meithrin - Nursery

Cofiwch ail-ymweld ag albwm y Feithrin yn ein oriel Picasa i weld y lluniau mwyaf diweddar.

Remember to return to the Nursery album in our Picasa gallery to see the latest pictures.  


2.10.14

Dathliadau - Celebrations

Dathliadau yw'r thema ym Mlwyddyn un ar hyn o bryd.  Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i Oriel Picasa y dosbarth.

The theme in Year 1 at the moment is Celebrations.  We've added more pictures to the class Picasa Album.  


25.9.14

Anglesey Adventures

Rydym wedi ychwanegu lluniau o ymweliad Blwyddyn 6 i Anglesey Adventures yma.

We've added pictures from Year 6's visit to Anglesey Adventures here.Cadwch Gymru'n Daclus - Keep Wales Tidy

Aeth dosbarth Mrs Hood am dro efo tim Cadwch Gymru'n Daclus yn ddiweddar i godi sbwriel.

Mrs Hood's class went for a walk with the Keep Wales Tidy team recently, and took part in a litter pick.  24.9.14

Porth Dafarch

Year 6 visited Anglesey Adventures today.  Here's a video that we've uploaded to our Youtube Channel.

Aeth Blwyddyn 6 i Borth Dafarch heddiw i ganolfan Anglesey Adventures.  Dyma fideo newydd o'n sianel Youtube.  

17.9.14

Ymweliad Tesco - Tesco Visit

Mae Blwyddyn 2 yn coginio wythnos yma.  Dyma nhw yn ymweld â Tesco i brynu'r cynhwysion.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth, yma.  

Year 2 are cooking this week. Here they are visiting Tesco today to pick up the ingredients.  More pictures in their class album, here.