23.6.17

Mabolgampau - Sport's Day


Fel canlyniad i dywydd gwael byddwn yn ail gynnal y Mabolgampau ddydd Gwener nesaf.

Due to bad weather our Sport’s Day will be rescheduled for next Friday.  

18.6.17

Cinio blasus, diolch yn fawr iawn i staff y gegin.
Tasty lunch thanks very much to the kitchen staff.
More photos available on the Flickr tab.
6.6.17

Blwyddyn 2 yn ymweld gyda'r RNLI Caergybi - Year 2 vistit to Holyhead RNLI

Diolch i'r RNLI am gael galw draw heddiw a cyfle i roi £145 wedi i'r plant fod yn codi pres.    Thanks go to all at the RNLI Holyhead for the fantastic day. It was a great chance to donate £145 from our recent charity event.

26.5.17

Neidio Noddedig - Sponsored Bounce


Diolch am eich cefnogaeth ardderchog.  Thank you for your fantastic support today.
Casglwyd! £1362.89  Collected!

25.5.17

23.5.17

Garddio - Gardening


Pawb yn mwynhau'r garddio.  
Everyone enjoying the gardening.

19.5.17

Glan Llyn - Hwyl Fawr!


We will be uploading regular updates of the Glan Llyn trip on our Twitter page. Please follow us @ysgolkingsland for photos and update of expected time of arrival back at Ysgol Kingsland on Sunday.
Fingers crossed the weather will be kind to us, I am sure the children will have an amazing time.

Glan Llyn

We will be uploading regular updates of the Glan Llyn trip on our Twitter page. Please follow us @ysgolkingsland for photos and update of expected time of arrival back at Ysgol Kingsland on Sunday.
Fingers crossed the weather will be kind to us, I am sure the children will have an amazing time.

5.4.17

Priodas Blwyddyn 2 - Year 2 Wedding


Llongyfarchiadau i bawb fu’n rhan o briodas Blwyddyn 2 heddiw.  Diolch i bawb am eu cefnogaeth. 
Congratulations to everyone in Year 2 who came to the wedding today.  Thanks go out to everyone for their support.


Siop Ffrwythau - Fruit Shop

Diolch i Morrison's am gyfrannu ffrwythau i'r siop ffrwythau heddiw.
Thank you goes to Morrison's for contributing fruit to our school fruit shop today.

4.4.17

Cydweithio efo Morrisons – Working in Partnership with Morrisons

Diolch i Tracy o Morrison’s am gyfrannu llyfrau i lyfgell yr ysgol.
Thank you Tracy, Morrison’s’ Community Champion for the wonderful selection of books for our library.