9.3.18

Dydd Gwener prysur!! / What a busy Friday!!

Cawsom lawer o hwyl yn yr ysgol heddiw yn dathlu diwrnod y llyfr.
Prynhawn yma chwaraeodd tim pel droed yn erbyn Ysgol Goronwy Owen o Benllech, 1-3 i Ysgol Goronwy Owen oedd y sgor defynol.
Ewch at Flickr i weld mwy o luniau.

We've had a great time celebrating World Book day!
This afternoon our football team played against Ysgol Goronwy Owen of Benllech. The final score was 1-3 to Ysgol Goronwy Owen.
There are more photos on Flikr.Ar dydd Iau cymerodd rhai o'r disgyblion ran yng ngorymdaith Dewi Sant, yn y dref. 
On Thursday some of the pupils took part in the St David's parade through the town. 

7.3.18


Yn ystod yr wythnos daeth nyrs i'r ysgol at ddisgyblion cyfnod allweddol 2 i drafod bwyta'n iach. Hefyd, ymwelodd Mr Llion Williams a'i sioe 'mewn cymeriad'. Soniodd am ddatblygiad yr iaith Gymraeg. Ewch at Flickr i weld mwy o luniau. 

This week the school nurse visited the pupils in Key Stage 2 to discuss healthy eating. Mr Llion Williams visited with his show 'in character' about the development of the Welsh language. Pupils very much enjoyed the show. There are more photos on Flikr.


Diwrnod y llyfr 9.3.18 / World Book day 9.3.18


Dydd Gwener yma bydd cyfle i'r plant wisgo i fyny fel eu hoff gymeriad llyfr, neu dod a'u hoff lyfr i'r ysgol.

This Friday pupils will have the opportunity to dress up as their favourite book character, or bring their favourite book with them to school.


23.2.18

Digwyddiadau y wythnos/ Weekly Roundup


Yr wythnos yn Ysgol Kingsland/ This week in Ysgol Kingsland


Mae dosbarth Mrs Owen yn a studio gwaith Josie Russell yr arlunydd tecstiliau.
Mrs Owen's class are studying the work of textile artist Josie Russell.Aeth dosbarth Miss Thomas i ymweld ar y bad achub dydd mercher. Cawson llawer o hwyl yna.  
Miss Thomas' class visited the Lifeboat station on Wednesday. The pupils had lots of fun!


 
Aeth dosbarth derbyn Mrs Griffiths i nofio Dydd Iau!

Mrs Griffiths class went swimming on Thursday!
21.2.18

Diolch yn Fawr i Morrisons/ Thank you very much to Morrisions

Tymor diwethaf rhoddodd Morrisons llyfrau gwych i'n disgyblion. Hoffwn ddiolch i Morrisons am bod mor caredig. Mae yr disgyblion wedi rhoi defnydd da i'r llyfrau!!

Diolch!
Last term Morrisons donated some wonderful books to our Pupils. We'd like to say a big thank you for their kind donation. The pupils have put the books to good use!

Thank you!


Croeso nol- Welcome back
Welcome back after half term.

After our non uniform day and plant sale, we raised £155.00 for the Royal National Lifeboat Institution and £17.50 for the HM Coast Guard.


8.2.18

Gwerthu planhigion/ Plant sale

Yfory byddwn yn gwerthu planhigion, mae y disgyblion wedi blannu, o'n polytwnnel am 3 o'r gloch. Bydd yr holl arian a godir yn cael ei rannu rhwng y Gymdeithas Brenhinol y Bad Achub a HM Coastguard.
Hefyd cofiwch bod yr ysgol yn cynnal diwrnod di-wisg yfory i codi pres at y Bad Achub.


Tomorrow at 3 pm we will be selling some plants, grown by the pupils, from our poly tunnel. All money raised will be donated between the Royal National Lifeboat Institution and HM Coastguard.
Please also remember that we have a no school uniform day tomorrow, to raise money for the RNLI.

7.2.18

Dydd Gwener/ Friday!

Cofiwch! Remember!


Dydd Gwener yma bydd yr ysgol yn cynnal diwrnod di-wisg er mwyn codi pres at Gymdeithas Brenhinol Cenedlaethol y Bad Achub. 

This Friday will be a no uniform day in order to raise money for the Royal National Lifeboat Institution.