4.5.15

Gwasanaeth Tan - Fire Service

Daeth y Gwasanaeth Tan i drafod diogelwch efo blynyddoedd 2 a 5 wythnos diwethaf.

The Fire Service visited years 2 and 5 to discuss safety last week.   


3.5.15

Coginio - Cookery

Mwy o luniau o brosiect coginio blwyddyn 6 yma.

More pictures of year 6's cookery project here.  


30.4.15

Cyfri Arian - Counting Money


Defnyddio technoleg gwybodaeth i ymarfer cyfri arian yn y dosbarth Derbyn.

Using ICT to practise counting money in the Reception class.  

27.3.15

Comic Relief

Diolch am eich ymdrechion codi arian diweddar - codwyd £150 ar gyfer elusen Comic Relief ar Mawrth 13eg.

Thank you for your recent fundraising efforts - £150 was raised for Comic Relied on March 13th.  


24.3.15

Marciau Buarth - Playground Markings

Diolch am eich ymdrechion yn codi arian blwyddyn ddiwethaf - mae plant y babanod i weld wrth eu boddau efo'r buddsoddiad diweddaraf!

Thank you for your fundraising efforts last year - the infant children are delighted with the recent investment!
23.3.15

Celf - Art


Gwaith wedi ei ysbrydoli gan lun gan yr artist Paul Gauguin "The Yellow Christ."

Work inspired by Paul Gaugin's "The Yellow Christ".  Gwaith wedi ei ysbrydoli gan lun gan yr artist Paul Gauguin "The Yellow Christ."

18.3.15

Mordaith y Mimosa - The Mimosa's Voyage

Daeth gwmni theatr i'r ysgol heddiw gyda sioe am y Mimosa ar gyfer yr Adran Iau, sy'n astudio Patagonia ar y funud.

A theatre company visited the school today with a show about the Mimosa for the Junior Department, who are studying Patagonia at the minute.  5.3.15

Milfeddyg - Vet

Daeth ddau filfeddyg lleol i'r ysgol ddoe i weld plant Blwyddyn 1 sydd wedi bod yn dysgu am anifeiliaid.

Two local vets visited the school yesterday to see pupils in Year 1 who have been learning about animals.